wiedzmin1

Check out the latest posts
Faustyna

Wiedźmińskie szaleństwo!!!

Szelest kolczug, dźwięk obijających się o siebie mieczy oraz brzdękających butelek słychać było aż w Wyzimie gdy ludzie schodzili się na iście wiedźmiński quiz, który odbył się 17. listopada w Browarze Lubicz. Nasi dzielni quizzowicze znakomicie poradzili sobie z postawionymi przed nimi wyzwaniami! Żaden z uczestników, nie może sobie czegokolwiek...

You’ve successfully subscribed to Cirqus
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.